תמחור

Free

מתאים לסקר/פרוייקט קטן מאד

מילוי עצמי של שאלון אינטרנטי
עד 5 דוחות
שאלון אחד לפרוייקט
תמיכה של ריבוי שפות בשאלון
עד 1 מנהלים
עד מאגר מידע אחד
עד 100 רשומות
0
לחודש
להצטרפות

Standard

לפרוייקט קטן עד בינוני

מילוי עצמי של שאלון אינטרנטי
מילוי שאלון ע"י סוקר על גבי דפדפן
מילוי שאלון על גבי אפליקציה
עד 10 דוחות
העלאת קבצים (עד 100MB)
שאלון אחד לפרוייקט
תמיכה של ריבוי שפות בשאלון
עד 2 מנהלים
עד 25 סוקרים
עד 2 מאגרי מידע נוספים
בקרה לוגית אוטומטית
עד 10,000 רשומות
יכולת לקניית חבילת תמיכה/הטמעה
99
לחודש
להצטרפות

Professional

לפרוייקט בינוני - גדול

מילוי עצמי של שאלון אינטרנטי
מילוי שאלון ע"י סוקר על גבי דפדפן
מילוי שאלון על גבי אפליקציה
עד 50 דוחות
תצוגת הדפסה מותאמת אישית
העלאת קבצים (עד 1GB)
יכולת ליצור משתמשים חיצוניים לקריאה בלבד (עבור לקוח)
עיצוב דף שאלון
עד 3 שאלונים
התאמת ערכת נושא של המערכת
תמיכה של ריבוי שפות בשאלון
עד 10 מנהלים
עד 300 סוקרים
יכולת התממשקות ב API
עד 10 מאגרי מידע נוספים
בקרה לוגית אוטומטית
עד 50,000 רשומות
יכולת לקניית חבילת תמיכה/הטמעה
199
לחודש
להצטרפות
Silence is Golden